wybitny


wybitny
 видатний, визначний

Praktyczny słownik polsko-ukraiński. 2014.